A program keretében – városrészi civil szervezetek, az üzleti szektor és az önkormányzat humán szolgáltató intézményei, valamint a lakossági fórumok delegáltjainak részvételével, szeptemberben alakult meg az un. Stratégiai munkacsoport.

A munkacsoport – eddigi munkája során – a lakossági fórumok és a városrészi szolgáltatói tapasztalatok bázisán, a városrészi problémákat, humán szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeket és szükségleteket áttekintve – egy a különböző problématerületekre, igényekre – terv szerint – hatékony válaszokat kínáló szolgáltatási palettát hozott létre. A szolgáltatási palettába került humán szolgáltatások (összesen 27 szolgáltatás) szociális, közösségi, valamint kompetencia- és kapacitásfejlesztési tartalmakat ölelnek fel.

A Stratégiai munkacsoport által megalkotott, 27 szolgáltatást felölelő szolgáltatási paletta operatív szakmai tervezésére októberben un. szolgáltatásfejlesztési munkacsoportok alakultak, a tervezett közösségi terek, illetve szakmai tematikák szerint.

Ennek alapján a Peer Gynt Közösségi Ház tervezett szolgáltatásainak operatív tervezése érdekében három munkacsoport, a Civil Közösségi Ház – Közösségi Kávézó szolgáltatásainak kidolgozására pedig további egy munkacsoport kezdte meg munkáját. A munkacsoportok a városrészi humán szolgáltató szervezetek, intézmények munkatársait tömöríti, s cél – hogy a kidolgozásra kerülő szolgáltatások a jelenleg már működő jó tapasztalatok, módszerek és/vagy modellek bázisán, ezen tapasztalatokból építkezve, illetve ezen tapasztalatokat integrálva kerüljenek kidolgozásra. A fejlesztésbe cél szerint adaptálásra kerülnek mindazon Norvégiában működő humán szolgáltatói jó gyakorlatok is, melyek a programban szakmai partnerként együttműködő norvég partnerrel közreműködésben kerültek a fejlesztés látókörébe.

A Peer Gynt Közösségi Ház szolgáltatástervező munkacsoportjai és munkájuk:

  • Szociális szolgáltatások fejlesztése munkacsoport: munkacsoport hét, különböző részcélcsoport igényei szerint differenciált szolgáltatás kidolgozását kezdte meg. Ezen szolgáltatások a következők: – Gazdálkodj okosan!; – Életre valók; – Mi bajunk lehet? – MunkaErőPiac; – Harmónia; – KiVagyokÉn?; KisSüti magának?; Hozom-viszem!
  • Közösségi szolgáltatások fejlesztése munkacsoport: a munkacsoport 6 közösségi szolgáltatás kidolgozását kezdte meg. Ezen szolgáltatások: Gyerekzsivaj; Információs és szolgáltatási pont; Tor-Túra; LégyOtt; arTér; Háló.
  • Kompetencia –és kapacitásfejlesztési munkacsoport az alábbi tematikák mentén dolgozik: pénzügyi tudatosság fejlesztése; életvezetési tanácsok; munkaerő-piaci fejlesztő foglalkozások, tréningek; élménypedagógiai csoportos fejlesztő foglalkozások; önkéntes hálózat tagjainak képzése; társadalmi vállalkozások fejlesztése.
  • A Civil Közösségek Háza Közösségi Kávézó szolgáltatástervező munkacsoportja kilenc közösségi szolgáltatást tervez, az alábbi programcsomagok szerint: baba-mama programok; közösségi alkotó és játéktér; egészséges életmódot támogató szolgáltatások; tudatos életvezetésre ösztönző szolgáltatások; közösségek kertje; Közösségi Party service szolgáltatás; Közösségi Catering; aktív állampolgárságot ösztönző programok; Egyenlítő – szemléletformálás és globális nevelés.

szakmai1

szakmai2

Share this Tweet this Share this Share this Pin this